Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

Second season of Nobunaga no Shinobi.

-hp-